z n a j d ź :
W i t a m y ! ! !
 

   Pilski Rynek Hurtowy Spółka z o.o. powstał na bazie Pilskiej Giełdy Hurtowej w dniu 30.12.1997 roku. Jego głównymi założycielami i udziałowcami są: gmina Piła, Pilska Izba Rolnicza, spółka "Tarpil", Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz rolnicy, hurtownicy i producenci z Piły, Szczecina, Koszalina i Bydgoszczy. Spółka jest właścicielem terenu o łącznej powierzchni 30 000 m kw. W bezpośrednim sąsiedztwie istnieje stacja paliwowa, jest zaplanowany parking o łącznej powierzchni 14 000 m kw. oraz obwodnica łącząca drogę krajową nr 11 (Piła - Poznań) z drogą krajową nr 10 (Szczecin - Bydgoszcz). Przedmiotem działalności spółki jest organizowanie, zarządzanie i prowadzenie w sposób kompleksowy rynku hurtowego artykułami rolno - spożywczymi, dokonywanie inwestycji związanych z przedmiotem działania, przeładunek, magazynowanie, składowanie, przechowywanie towarów, usługi transportowe, prowadzenie działalności maklerskiej, wydawniczej i informacyjnej.

 
 
              
Wielkopolska Wystawa Gospodarcza Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 
projekt i wykonanie: © Internet Concept
Zalecana przeglądarka Internet Explorer.